Formació en Prevenció de Riscos Laborals

El curs de Formació en Prevenció de Riscos Laborals, el qual té caràcter d’obligatori  i s’ha de realitzar dins els terminis previstos, està dissenyat per a professionals de nova incorporació que desitgin adquirir coneixements i habilitats essencials per garantir un entorn laboral segur i saludable. Aquesta formació té com a objectiu proporcionar als participants una comprensió completa de les normatives i procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, així com les eines necessàries per identificar, avaluar i prevenir els riscos existents en el seu lloc de treball.

El motiu pel qual aquesta formació és obligatòria respon  al requeriment normatiu definit  a l’Art. 19 de la Llei 31/1995de Prevenció de Riscos Laborals, on es determina que l’organització ha de garantir la formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.

Estarà disponible des del 10 d’agost  i finalitzarà  el 10 de setembre de 2023.

El funcionament del curs és el següent:

  1. Descàrrega del document en PDF: Els alumnes tindran accés a un document en format PDF que contindrà tot el material del curs, incloent-hi els continguts essencials per a la comprensió de la prevenció de riscos laborals.
  2. Estudi del material: Els alumnes hauran de llegir detingudament el contingut del document en PDF. És important que comprenguin les temàtiques abordades, ja que serà fonamental per a la superació del qüestionari posterior.
  3. Realització del qüestionari: Una vegada els alumnes hagin estudiat el material, es procedirà a la realització del qüestionari. Aquest qüestionari estarà compost per 21 preguntes amb una única resposta correcta.
  4. Requisit de superació: Per aprovar el curs, els alumnes hauran de superar el 80% de respostes correctes en el qüestionari. Això significa que han de respondre correctament almenys 17 de les 21 preguntes.

Contacte per a consultes sobre el temari:

Per a qualsevol incidència tècnica durant el procés formatiu, podeu contactar amb: formacio.germanstrias@gencat.cat

Webinar Content